“Ontwikkelruimte voor samenwerking”

Via: Scienceguide

“Hij [Ab van der Touw, CEO Siemens NL] merkte ook, dat bij de opbouw en inrichting van de verschillende centra verschillende onderdelen weerbarstiger waren dan men weleens vooraf dacht. Het opzetten van dit soort nieuwe publiek-private partnerschappen zal onderweg altijd wel zo’n zijn perikelen kennen, zegt hij. “Als commissie pleiten wij ervoor de scholen en bedrijven gedurende een bepaalde periode enige ontwikkelruimte te gunnen. Laat hen in gezamenlijkheid, zonder al te veel beperkingen, zelf vormen vinden. Je kunt niet alles van te voren invullen.”

“In deze vrijheid – gebaseerd op het vertrouwen dat heus niemand daarvan  misbruik zal maken – krijgt het veld de gelegenheid ervaringen op te doen en de juiste weg te vinden. Vanuit die proefondervindelijk verkregen wijsheid kan eventueel een tweede reeks van noodzakelijke maatregelen worden geïdentificeerd.”