Onderliggend systeem bij bureaucratie

”Toch is het nog te vroeg om de missie van de huisartsen als geslaagd te bestempelen, waarschuwen Valkenburg en Meijman. ‘We zien dat het ministerie en de zorgverzekeraars echt hun best doen om nodeloze bureaucratie te schrappen’, zegt Valkenburg. Maar de bureaucratie is weerbarstig. ‘Het onderliggende systeem dat al die bureaucratie in de eerste plaats heeft veroorzaakt, heb je niet zomaar veranderd.’

Nederland telt talloze instanties en toezichthouders die zich bezighouden met de zorg. Vanuit hun eigen belang en verantwoordelijkheid maken ze allemaal regels die artsen en verpleegkundigen dagelijks in de weg zitten. Zolang al deze clubs hun beleid niet fundamenteel herzien, zijn alle pogingen van de verzekeraars en het ministerie om regels te schrappen hooguit doekjes voor het bloeden.”

(..)”De draai van de ACM is voor Meijman en Valkenburg het bewijs dat het mogelijk is de uitwassen van het doorgeschoten marktdenken aan te pakken zonder daarvoor het hele stelsel op de schop te hoeven gooien. ‘Er is geen letter veranderd in de Mededingingswet’, zegt Meijman, ‘maar de nieuwe interpretatie van de wet na onze acties maakt een wereld van verschil.’”

Bron: https://decorrespondent.nl/8157/deze-huisartsen-verzetten-zich-tegen-doorgeslagen-bureaucratie/708956625201-b41cb254

Interessant is dat dit feitelijk een voorbeeld is van New Public Management, taakverdeling in silo’s met organisaties met specifieke taken is hier een kenmerkende eigenschap van. Dit heeft ertoe geleid dat deze organisaties niet gericht zijn op ‘betere zorg’, maar een specifiek aspect (zoals in dit geval mededinging).