Activiteiten

2018 en 2019: Bijdrage leergang “Teachers in the lead”, over de toekomstige arbeidsmarkt en de rol van het mbo. Georganiseerd door de beroepsvereniging mbo docenten en het expertisecentrum beroepsonderwijs (ECBO). Zie programma. Zowel in 2018 als 2019.

2018: Koninklijke Nederlandse beroepsvereninging van Accountants (NBA). Docent cursus ‘Mastercourse voor de publieke sector’, over maatschappelijke waardecreatie via publiek-private samenwerking. Zie inhoud en docenten. Ik heb deze 4 uur durende workshop in april en november gegeven.

2018: MBO Raad, workshopleider tijdens een nationale conferentie over Leven Lang Ontwikkelen in november 2018. Samen met Pieter Hoekstra (MBO Life Sciences) richtte we ons gedurende 1,5 uur op “publiek-private samenwerking: dé manier om LLO te realiseren?, gebaseerd op het door mij en Sander van der Ham ontwikkelde model voor leven lang ontwikkelen (zie ook publicaties).