Waardecreatie en probleemoplossend vermogen

Technologische en sociale innovaties gaan snel. Business modellen van ondernemingen veranderen radicaal. Organisaties zijn onderling steeds meer van elkaar afhankelijk.

De publieke sector kan deze verandering nog niet aan. Zij stuurt voornamelijk via regels, blauwdrukken of opleggen van eenzijdige targets. Hierdoor wordt veel creativiteit en motivatie gesmoord, onder het mom van verantwoording afleggen of ‘gelijke monniken gelijke kappen’. Hetzelfde geldt overigens voor grote (semi-publieke) bedrijven.

Een gemiste kans. Want elk mens heeft van nature het de intrinsieke motivatie om waarde toe te voegen, creatief  problemen op te lossen en samen te werken. De kernvraag is wat er moet gebeuren dat dit vermogen wordt ingezet om waarde te creëren in de publieke sector. Dat er voldoende vrijheid is om zélf doelen te stellen, je van anderen leert en je daardoor wordt uitgedaagd en manieren blijft te vinden om het beter te doen.

In plaats van de volgende, helaas zeer karakteristieke, uitspraak: “De angst om te communiceren, om naar een [subsidiegever] toe te stappen om het open met elkaar te bespreken. Dan heb ik toch het gevoel van, jezus, ik kan niet alles zeggen.

Dat is het thema van deze website, en doet verslag van een zoektocht als onderdeel van een promotieonderzoek.