“‘Meester, dat doet u anders nooit!’ (want de Onderwijsinspectie is op bezoek)”

Bron: De Correspondent

“Iedere school wordt eens in de vier jaar bezocht door de Onderwijsinspectie. Uit een enquête van de Algemene Onderwijsbond blijkt dat veel scholen zich op die dag voorbereiden, en dat docenten ervaren dat het bezoek extra administratieve lasten met zich meebrengt. Onlangs bezocht de inspectie mijn school. Hoe verloopt zo’n dag? Een verhaal vanuit de school.”

“Ontwikkelruimte voor samenwerking”

Via: Scienceguide

“Hij [Ab van der Touw, CEO Siemens NL] merkte ook, dat bij de opbouw en inrichting van de verschillende centra verschillende onderdelen weerbarstiger waren dan men weleens vooraf dacht. Het opzetten van dit soort nieuwe publiek-private partnerschappen zal onderweg altijd wel zo’n zijn perikelen kennen, zegt hij. “Als commissie pleiten wij ervoor de scholen en bedrijven gedurende een bepaalde periode enige ontwikkelruimte te gunnen. Laat hen in gezamenlijkheid, zonder al te veel beperkingen, zelf vormen vinden. Je kunt niet alles van te voren invullen.”

“In deze vrijheid – gebaseerd op het vertrouwen dat heus niemand daarvan  misbruik zal maken – krijgt het veld de gelegenheid ervaringen op te doen en de juiste weg te vinden. Vanuit die proefondervindelijk verkregen wijsheid kan eventueel een tweede reeks van noodzakelijke maatregelen worden geïdentificeerd.”

“”Toegenomen regeldruk staat efficiënte bedrijfsvoering in de weg”

via: LinkedIn

Zorgbestuurders hekelen het gegeven dat regels steeds meer gebruikt worden om de integriteit binnen organisaties te stimuleren. Skipr publiceerde recent de gegevens van een signalement naar de integriteit in zorgorganisaties, van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG).

Lees verder “”Toegenomen regeldruk staat efficiënte bedrijfsvoering in de weg”