Waardecreatie en probleemoplossend vermogen

Technologische en sociale innovaties gaan snel, business modellen van ondernemingen veranderen radicaal, en organisaties zijn onderling steeds meer van elkaar afhankelijk.

De publieke sector is verre van klaar om deze veranderingen aan te kunnen. Via regels, blauwdrukken of opleggen van eenzijdige targets, zoals op dit moment over het algemeen door de overheid of grote organisaties wordt gestuurd, wordt nu veel creativiteit en motivatie gesmoord onder het mom van verantwoording afleggen. De kernvraag is hoe het vermogen tot probleemoplossend vermogen dat iedereen van nature heeft, kan worden ingezet om waarde te creëren in de publieke sector.

Want mis gaat het. Grote beheersorganisaties van de overheid zijn weinig toegerust om te gaan met snelle innovaties en toenemende afhankelijkheid van elkaar. Zij hebben geen antwoord op de vraag hoe je om moet gaan met het gegeven dat je doelen en de manieren om die te bereiken niet vooraf in beton gegoten kunnen worden, maar ontdekt moeten worden in de loop van het ontwikkelproces?

Wat kunnen overheid, bestuur en/of toezichthouders doen om hiermee om te gaan? Dat er voldoende vrijheid is om zélf doelen te stellen, je van anderen leert en je daardoor wordt uitgedaagd en manieren blijft te vinden om het beter te doen. Dat is het thema van deze website, en doet verslag van een zoektocht als onderdeel van een promotieonderzoek.