Governance en probleemoplossend vermogen

Hoe ga je om met het gegeven dat je doelen en de manieren om die te bereiken niet vooraf in beton gegoten kunnen worden, maar ontdekt moeten worden in de loop van het ontwikkelproces? Dit gebeurt steeds vaker, nu technologische en sociale innovaties steeds sneller gaan, en we onderling steeds meer van elkaar afhankelijk zijn.

Via regels, blauwdrukken of opleggen van eenzijdige targets, zoals op dit moment over het algemeen door de overheid of grote organisaties wordt gestuurd, wordt in ieder geval alle creativiteit gesmoord en leidt over het algemeen tot window dressing. Bureaucratie en new public management zijn weinig toegerust om te gaan met snelle innovaties en toenemende afhankelijkheid van elkaar.

De kernvraag is hoe het vermogen tot probleemoplossend vermogen dat iedereen van nature heeft, kan worden gestimuleerd en welke positieve rol overheid, bestuur of toezichthouders hierin kunnen hebben. Dat er voldoende vrijheid is om zélf doelen te stellen, je van anderen leert en je daardoor wordt uitgedaagd manieren blijft te vinden om het beter te doen. Dat is het thema van deze website, en doet verslag van een zoektocht als onderdeel van een promotieonderzoek.